tpipolene

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) ขนาด 25 กก. | TPI Bat Cave Granular Fertilizer (Small Granular) 25 kg

303.00 บาท
tpipolene
tpipolene
tpipolene
tpipolene
tpipolene
tpipolene
รหัส: 1F16010
BEST SELLERPROMOTION

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) ขนาด 25 กก. | TPI Bat Cave Granular Fertilizer (Small Granular) 25 kg

303.00 บาท
รีวิวทั้งหมด (0)
โปรโมชัน
[10 แถม 1] ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) 25 กก.
จำนวน
แชร์โดย
303.00 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) ขนาด 25 กก. | TPI Bat Cave Granular Fertilizer (Small Granular) 25 kg

รหัส: 1F16010
BEST SELLERPROMOTION
รีวิวทั้งหมด (0)
โปรโมชัน
[10 แถม 1] ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) 25 กก.

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว (เล็ก) ขนาด 25 กก. | TPI Bat Cave Granular Fertilizer (Small Granular) 25 kg

ผู้จัดจำหน่าย

ทีพีไอ โพลีน

รุ่น

-

รหัส

1F16010

การรับประกันสินค้า

-

** ปุ๋ยที่ดี ต้องละลายน้ำได้ดี และจะละลายช้าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้พืชดูดซึมราตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ **

จากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยได้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก (N,P,K), ธาตุอาหารรอง (Ca,Mg) และธาตุอาหารเสริม (Cu,Zn,B) เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด พร้อมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพดินทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 2100161/2565)

คุณลักษณะเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ถ้ำค้างคาว  
1. มีกรดฮิวมิคเป็นส่วนผสม ทำให้เม็ดปุ๋ยคงสภาพใช้ได้นาน  
2. เม็ดปุ๋ยค่อย ๆ ละลายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ทำให้ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น อุ้มน้ำได้ดี และหน้าดินไม่แห้งแข็ง  
4. มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตผสมอยู่ในปุ๋ย เพื่อสร้างจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ และเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน  
5. มีธาตุอาหารพืชครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อย จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ่ยเคมีตามชนิดของพืช

พืชที่แนะนำ : ใช้ได้กับข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสนามหญ้า

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช

เวลาการใช้

อัตราขั้นต่ำที่ใช้

วิธีการใช้

นาข้าวตอนทำเทือก300 กก./ไร่
  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดิน ระหว่างทำเทือก ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน
พืชไร่ช่วงเตรียมดิน หรือพืชอายุ 10-15 วัน200 กก./ไร่
  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดิน แล้วไถคลุกก่อนปลูก หรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืชอายุ 10-15 วัน
ไม้ผล ไม้ยืนต้นช่วงต้นฝน20 กก./ต้น/ปี
  • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
ปาล์มน้ำมัน และยางพาราช่วงต้นฝน2 กก./ต้น/ปี
  • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
พืช ผักช่วงเตรียมดิน1 กก./ตรม.
  • หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับช่วงเตรียมดิน1 กก./ตรม.
  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลง แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก
สนามหญ้าช่วงเตรียมดิน1 กก./ตรม.
  • โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณปลูกหลังจากต้นหญ้าโตแล้ว หว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

คำแนะนำ : ควรอ่านคำแนะนำเอกสารปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกาตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น

ข้อควรระวัง :

  1. ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดิน
  2. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
  3. ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

 

 

 

 

 

 

สินค้าที่คล้ายกัน

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

บริการ

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

ตัวเลือกการรับสินค้าได้ที่สาขา
กลับ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
สั่งซื้อสินค้า
รหัส:

0.00 บาท
จำนวน
รหัส:

0.00 บาท
จำนวน
ส่งทั่วประเทศ ค่าส่งตามระยะทาง
ปลอดภัย เมื่อชำระเงินออนไลน์ ไม่มีค่าธรรมเนียม
สบายใจ คอลเซ็นเตอร์พร้อมยินดีบริการ
สะดวก บริการรับสินค้า