tpipolene

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ (ปูนแดง) ขนาด 50 กก. | TPI Portland Cement Type I (Red) 50 kg

139.00 บาท
tpipolene
tpipolene
tpipolene
tpipolene
tpipolene
รหัส: 112

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ (ปูนแดง) ขนาด 50 กก. | TPI Portland Cement Type I (Red) 50 kg

139.00 บาท
รีวิวทั้งหมด (0)
โปรโมชัน
จำนวน
แชร์โดย
139.00 บาท

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ (ปูนแดง) ขนาด 50 กก. | TPI Portland Cement Type I (Red) 50 kg

รหัส: 112
รีวิวทั้งหมด (0)
โปรโมชัน

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ (ปูนแดง) ขนาด 50 กก. | TPI Portland Cement Type I (Red) 50 kg

ผู้จัดจำหน่าย

ทีพีไอ โพลีน

รุ่น

-

รหัส

112

การรับประกันสินค้า

-

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2562 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ

 

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางเคมีปูนปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมมอก.   
15 เล่ม 1-2555   
ประเภทหนึ่ง
ตามมาตรฐาน   
ASTM C 150 TYPE I
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีแดง)   
(TYPICAL AVERAGE VALUES)
มักเนเซียมออกไซด์ (MgO)สูงสุดร้อยละ6.06.01.4

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)

เมื่อมี 3 CaO. Al2O3 ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า

สูงสุดร้อยละ   
3.03.0-
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Loss on lgnition)สูงสุดร้อยละ3.03.02.0
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง (Insoluble Residue)สูงสุดร้อยละ0.750.750.30
ไตรคัลเซียมซิลิเกต (3CaO.SiO2)สูงสุดร้อยละ--65
ไตรคัลเซียมอลูมีเนต (3CaO.AI2O3)สูงสุดร้อยละ--8
Total Alkalines (Na2O + 0.658K2O)สูงสุดร้อยละ0.60.60.4
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์   
1. ความละเอียด (Fineness)    
พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม    
ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี (Air Permeability Test Blaine) ต่ำสุด   
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตารางเซนติเมตรต่อกรัม 280028003500
ค่าต่ำสุดสำหรับตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง ตารางเซนติเมตรต่อกรัม 260026003000
2. ความอยู่ตัว (Soundness)    
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion)สูงสุดร้อยละ0.800.800.01
 3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting) ทดสอบแบบไวเคต (Vicat Test)    
การก่อตัวระยะต้นไม่น้อยกว่า-นาที4545100
การก่อตัวระยะปลายไม่มากกว่า-นาที375375180
4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar) โดยปริมาตรสูงสุดร้อยละ12.012.05.0
5. แรงอัด (Compressive Strength) กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร   
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำต่ำสุด122122180
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำต่ำสุด194194250
 
 
 
 

สินค้าที่คล้ายกัน

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

บริการ

สินค้าของแท้ 100%

จัดส่งแบบธรรมดา
3-5 วัน

เลือกรับที่สาขาได้ ไม่มีค่าดำเนินการ ดูสาขาที่สามารถรับสินค้าได้

ผู้จัดจำหน่าย
ร้านค้าทางการ
ทีพีไอ โพลีน

คะแนนร้านค้า

-

จัดส่งตรงเวลา

-

ตอบแชทเร็ว

-

ตัวเลือกการรับสินค้าได้ที่สาขา
กลับ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
สั่งซื้อสินค้า
รหัส:

0.00 บาท
จำนวน
รหัส:

0.00 บาท
จำนวน
ส่งทั่วประเทศ ค่าส่งตามระยะทาง
ปลอดภัย เมื่อชำระเงินออนไลน์ ไม่มีค่าธรรมเนียม
สบายใจ คอลเซ็นเตอร์พร้อมยินดีบริการ
สะดวก บริการรับสินค้า